אופיר

"הגעתי לקליניקה עם כאבים בכתף עם הקרנה לרגל..יש הקלה ,עדיין בטיפולים"