מיגרנה
במרפאת מרידיאן מטפלים בכאבי מיגרנה וגם התוצאות נפלאות לרוב המטופלים ניכרת הקלה משמעותית בכאב ובעוצמתו. מטופלים מדווחים על הפחתה בתדירות הכאב וכן שינו את הכדורים למקסימום אקמול.
בעת הכאב רובם ממשיכים את סדר היום בצורה רגילה והכאב לא מגביל אותם בתופעות המוכרות להם.
התופעות המלוות כגון: הבחילות, הרצון לשקט, חושך ורצון לישון כמעט ואינן קיימות מפני שעוצמת הכאב יורדת פלאים וכך ניתן לנהל סדר יום רגיל.